Weź udział w bezpłatnej konferencji pt."Certyfikacja w motoryzacji"

Formularz rejestracyjny

Weź udział w bezpłatnej konferencji pt. “Certyfikacja w motoryzacji” organizowanej we współpracy z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji. Odbędzie się ona 25 października 2019 roku w Ptak Warsaw Expo, w hali E. Aby otrzymać darmowy wstęp na konferencję wystarczy wypełnić krótki formularz poniżej. Bilet w ciągu kilku minut zostanie wysłany na podany adres e-mail.

Prowadzący: dziennikarz motoryzacyjny Wojciech Majewski!

10:00 – 11:00 – Rejestracja uczestników

11:00 – 11:20 – Otwarcie Salonu Techniki Motoryzacyjnej i Seminarium

11:20-11:40 – „System badań technicznych pojazdów w Polsce w obliczu zmian” Mecenas Marcin Barankiewicz, Dyrektor Biura Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

11:40 – 12:00 – „Certyfikat Oponiarski PZPO i TÜV SÜD – pomagamy dobrym serwisom stać się jeszcze lepszymi”

Piotr Sarnecki, Dyrektor Generalny, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego Marek Nytko, Manager Sekcji Mobility w TÜV SÜD

12:00 – 12:30 – Uroczyste otwarcie Warsaw Motor Show oraz Automotive Parts Expo na scenie głównej w hali F

12:30 – 12:50 – „Wybrane aspekty homologacji europejskiej pojazdów rolniczych” Roman Nadratowski, Kierownik Zakładu Certyfikacji, Sieć Badawcza – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

13:00 – 14:00 – Panel dyskusyjny

14:00 – 15.00 – Przerwa kawowa

15:00 – Zakończenie części oficjalnej i zaproszenie na zwiedzanie Salonu Techniki Motoryzacyjnej

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie (kod pocztowy: 05 – 830), przy Al. Katowickiej 62, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000671001, NIP 532544579.Subtitle

    Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu PTAK WARSAW EXPO sp. z o.o. na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@warsawexpo.eu.