Wydawca: Wydawnictwo "Druk-Art" SC

Wydawca: Wydawnictwo "Druk-Art" SC 2018-06-29T09:00:54+00:00
NiS logo _ trójwymiar.jpg

Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” wydawany jest w formie drukowanej i elektronicznej. Przygotowywany jest z myślą o czytelnikach zainteresowanych problematyką z zakresu: napędy, automatyka przemysłowa, energoelektronika, aparatura kontrolno-pomiarowa, mechatronika, systemy zasilające, układy zabezpieczeń, hydraulika, pneumatyka, robotyka, systemy transportowe, utrzymanie ruchu.

Opis firmy po angielsku / Company data in english

The monthly “Drives and Control” is published in printed and electronic form. It is prepared for readers interested in issues related to: drives, industrial automation, power electronics, control and measurement equipment, mechatronics, power systems, security systems, hydraulics, pneumatics, robotics, transport systems, maintenance.

Ulica i numer budynku
47-400 Racibórz, ul. Środkowa 5
Miejscowość
Racibórz
Kod pocztowy
47-400
Umów się z wystawcą