Wydawnictwo

Wydawnictwo 2018-06-29T09:00:54+00:00
Kategoria firmy
Hala
NiS logo _ trójwymiar.jpg

Miesięcznik „Napędy i Sterowanie” wydawany jest w formie drukowanej i elektronicznej. Przygotowywany jest z myślą o czytelnikach zainteresowanych problematyką z zakresu: napędy, automatyka przemysłowa, energoelektronika, aparatura kontrolno-pomiarowa, mechatronika, systemy zasilające, układy zabezpieczeń, hydraulika, pneumatyka, robotyka, systemy transportowe, utrzymanie ruchu.

Pokazuje / showing 1 wynik / result