Wodorowanie.pl

logo-exhibitor

Opis

Wodorowanie.pl to marka która staje się liderem handlu rzetelnymi i sprawdzonymi maszynami do wodorowania silników. Importujemy i dostarczamy urządzenia dla naszych klientów na terenie Polski oraz Europy. Dostarczane maszyny pochodzą od czołowych światowych firm zajmujących się produkcją urządzeń specjalistycznych. Więcej o nas na naszych stronach w Internecie oraz na Facebooku pod nazwą Wodorowanie.pl. Priorytetem w naszej pracy są oczekiwania naszych klientów, które systematycznie spełniamy.

Jesteśmy grupą fachowców z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w branży motoryzacyjnej. Służymy naszym klientom rzetelną poradą. Pomagamy w wyborze dobrego i wygodnego urządzenia, w które warto zainwestować. Wspieramy w doborze modelu dostosowanego do indywidualnych potrzeb oraz wymagań klientów. W naszej branży jesteśmy przede wszystkim rzetelni wobec naszych klientów i partnerów.

W naszej ofercie posiadamy na sprzedaż maszyny/urządzenia do wodorowania silników – usuwania nagaru. Najlepsze dostępne na rynku generatory wodoru – posiadają wszystkie nie zbędne pozwolenia i certyfikaty oraz spełniają dyrektywy norm unijnych CE.

Wersja Angielska
Wodorowanie.pl is a brand that becomes a leader in trade of reliable and proven engines for engine hydrogenation. We import and supply devices for our clients in Poland and Europe. The machines supplied come from the world's leading companies producing specialized equipment. More about us on our pages on the Internet and on Facebook under the name Wodorowanie.pl. The priority in our work are the expectations of our clients, which we systematically meet.

We are a group of professionals with appropriate knowledge and experience in the automotive industry. We provide our clients with reliable advice. We help in choosing a good and convenient device that is worth investing in. We support in choosing a model adapted to individual needs and requirements of customers. In our industry, we are primarily reliable to our clients and partners.

In our offer we have for sale machines / devices for hydrogenating engines – carbon removal. The best hydrogen generators available on the market – they have all unnecessary permits and certificates and meet the directives of EU CE standards.