RG Media

logo-exhibitor

Opis

Magazyn KAROSERIA wypełnia lukę w ofercie na polskim rynku motoryzacyjnym proponując wszystkim jego uczestnikom, związanym głównie z naprawami karoserii, kompletne, ukierunkowane źródło informacji.
Tempo zmian na rynku napraw karoserii spowodowane jest całkowitą zmianą w podejściu do projektowania i produkcji współczesnej karoserii samochodowej. W związku z tym wiedza na ten temat wymaga ciągłej aktualizacji.

Wersja Angielska
The KAROSERIA magazine fills the gap in the offer on the Polish automotive market by offering to all its participants, mainly related to body repairs, a complete, targeted source of information.
The pace of changes on the car body repair market is caused by a total change in the approach to the design and production of modern car bodies. Therefore, knowledge about this subject requires constant updating.