Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe CAR-LAK Zbigniew Mierzwa

logo-exhibitor

Opis

W 1991 roku rozpoczęliśmy działalność jako filia przedsiębiorstwa INTER-LACK – wyłącznego importera produktów lakierniczych Spies Hecker w Polsce. Od 2001 roku działamy jako PHU CAR-LAK ZBIGNIEW MIERZWA. Od tego czasu jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem marki Spies Hecker i Challenger na terenie województwa opolskiego i dolnośląskiego. W 2017 roku nawiązaliśmy współpracę z hiszpańskim producentem innowacyjnych produktów lakierniczych BOSSAUTO INNOVA, stając się wyłącznym importerem tej marki na rynku polskim.

Naszą misją jest kompleksowe zaopatrzenie branży lakierniczej. Wraz z naszymi partnerami stale udoskonalamy główne zadania, którymi są rozwój i dystrybucja produktów przeznaczonych dla przemysłu, serwisów napraw blacharsko-lakierniczych, mniejszych warsztatów i pasjonatów branży. W swojej codziennej pracy kierujemy się domeną – wysoka jakość za rozsądne pieniądze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, stale rozwijamy swoje umiejętności i poszerzamy portfolio produktów.

Dysponujemy własnym zapleczem technicznym, gdzie testujemy nowe rozwiązania pojawiające się na rynku. Organizujemy dla naszych klientów szkolenia i prezentacje, chcąc tym samym zapewnić każdemu zainteresowanemu dostęp do najnowszych rozwiązań, jak również ciągłego doskonalenia się. Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem, dla których branża jest rodzajem hobby.

Wersja Angielska
In 1991, we started operating as a branch of INTER-LACK – the sole importer of Spies Hecker varnish products in Poland. We have been operating since 2001 as PHU CAR-LAK ZBIGNIEW MIERZWA. Since then, we have been an authorized distributor of the Spies Hecker and Challenger brands in the Opolskie and Lower Silesian provinces. In 2017, we established cooperation with the Spanish manufacturer of innovative paint products BOSSAUTO INNOVA, becoming the sole importer of this brand on the Polish market.

Comprehensive supply of the paint industry is our mission. Together with our partners, we are constantly improving the main tasks, which are the development and distribution of products for the industry, body and paint repair services, smaller workshops and industry enthusiasts. In our daily work we follow the domain – high quality for reasonable money. To meet customer expectations, we are constantly developing our skills and expanding the product portfolio.

We have our own technical facilities, where we test new solutions appearing on the market. We organize trainings and presentations for our clients, thus wanting to provide each interested party with access to the latest solutions as well as continuous improvement. Our team consists of specialists with many years of experience, for whom the industry is a kind of hobby.