Polski Związek Motorowy

logo-exhibitor

Opis

Zgodnie ze statutem, Związek zajmuje się propagowaniem wiedzy i kultury motoryzacyjnej, prowadzi działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, promuje turystykę motorową i caravaningową, a także zajmuje się pojazdami zabytkowymi. Organizuje kursy prawa jazdy, świadczy usługi rzeczoznawstwa oraz prowadzi stacje kontroli i obsługi pojazdów, pośredniczy w sprzedaży ubezpieczeń i winiet na korzystanie z zagranicznych autostrad.

Wersja Angielska
According to the statute, the Association deals with the promotion of automotive knowledge and culture, carries out activities for road safety, promotes motor and caravanning tourism, and also deals with historic vehicles. He organizes driving license courses, provides expert services and runs vehicle inspection and service stations, mediates in the sale of insurance and vignettes for the use of foreign highways.