Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów

logo-exhibitor

Opis

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności polskie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Wersja Angielska
The Polish Chamber of Vehicles Control Stations is an organization of economic self-government associating Polish entities conducting business activity on a voluntary basis in the field of technical testing of vehicles.