Motokariera

logo-exhibitor

Opis

MotoKariera to 9 letnie doświadczenie w całości dedykowane zagadnieniom zarządzania zasobami ludzkimi w branży motoryzacyjnej. MotoKariera to kilkaset zrealizowanych rekrutacji i liczne projekty consultingowe (development center, tworzenie systemów wynagrodzeń). MotoKariera to ludzie… dowiedz się o nas więcej!

Wersja Angielska
MotoKariera is 9 years of experience entirely dedicated to issues of human resource management in the automotive industry. MotoKariera is several hundred completed recruitments and numerous consulting projects (development center, creation of remuneration systems). MotoKariera are people … learn more about us!