Geodis Poland

logo-exhibitor

Opis

Wizją GEODIS jest bycie partnerem w rozwoju klientów. Jako firma logistyczna osiągamy to poprzez sprawdzone specjalistyczne doświadczenie w pięciu naszych liniach działalności: Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express oraz Road Transport. Nasz nacisk na doskonałość w tych obszarach sprawił, że staliśmy się światowym liderem w zakresie łańcucha dostaw, zobowiązanym wobec pomocy klientom w pokonywaniu ograniczeń logistycznych.

Wersja Angielska
GEODIS's vision is to be a partner in customer development. As a logistics company, we achieve this through proven specialist experience in our five lines of activity: Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express and Road Transport. Our emphasis on excellence in these areas has made us a global leader in the supply chain, committed to helping clients overcome logistic restrictions.