Euro – Ekol

logo-exhibitor

Opis

Euro-Ekol to duże międzynarodowe przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudniające ponad 60 osób. Zajmujemy się produkcją od podstaw myjni bezdotykowych, wiat dla myjni i wykonywaniem prac budowlanych do stanowisk myjących.

Montaż i wyposażenie urządzeń myjących w niezbędny osprzęt odbywa się w naszym zakładzie produkcyjnym. Jest on wyposażony w nowoczesny park maszynowy który sukcesywnie modernizujemy korzystając z programów wsparcia finansowego realizowanych przez UE.

Wersja Angielska
Euro-Ekol is a large international production company employing over 60 people. We manufacture non-contact car washes, car wash shelters and carry out construction works for washing stands.

Installation and equipment of washing devices with the necessary accessories takes place in our production plant. It is equipped with a modern machine park which we are gradually modernizing using the financial support programs implemented by the EU.