Elkon

logo-exhibitor

Opis

ELKON, który wykorzystuje najnowszą technologię produkcji i innowacyjność, oferuje szeroki wachlarz asortymentu włączając w to: mobilne, kompaktowe, stacjonarne oraz ultra mobilne węzły betoniarskie, wraz z stacjonarnymi (przyczepkowymi) pompami do betonu, systemami recyklingu betonu, panelowymi silosami na cement oraz systemom zasilania silosów, spełnia różne wymagania swoich klientów z różnych rejonów geograficznych.

Ponadto, ELKON oferuje wibroprasy do produkcji bloczków i kostki brukowej, indywidualne dostosowane wytwórnie betonu i systemy transportu gotowej mieszanki takie jak: wysokiej szybkości podwieszane wózki transportowe, kolejki naziemne itp dla produkcji betonu na potrzeby prefabrykacji.

Wersja Angielska
ELKON, which uses the latest production technology and innovation, offers a wide range of products, including: mobile, compact, stationary and ultra mobile concrete plants, along with stationary (trailer) concrete pumps, concrete recycling systems, cement panel silos and power supply systems silos, meets the different requirements of its customers from different geographical regions.

In addition, ELKON offers concrete block machines for the production of blocks and cobblestones, individual customized concrete plants and ready mix mixtures transport systems such as: high-speed suspended transport trolleys, ground railways etc. for the production of concrete for prefabrication.