Ekosystem Chemia

logo-exhibitor

Opis

Zapewniamy i proponujemy:

-myjnie ciśnieniowe oraz ultradźwiękowe
-stały serwis i bieżącą naprawę naszych myjni
-doradztwo w zakresie ekologicznych technologii odtłuszczania i mycia części
-usługi w zakresie czyszczenia i mycia maszyn, cystern, pojazdów specjalistycznych itp.
-usługi w zakresie odtłuszczania stanowisk remontowych, kanałów, świetlików, hal przemysłowych itp.
-szeroką gamę środków i płynów czyszczących do profesjonalnego stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu
-doradztwo w zakresie stosowania chemii przemysłowej
-odbiór przepracowanych i zużytych płynów z myjni, potwierdzony Kartą Przekazania Odpadu

Wersja Angielska
We provide and offer:

– pressure and ultrasonic washers
– permanent service and ongoing repair of our car washes
– consulting on ecological technologies for degreasing and washing parts
– services in the scope of cleaning and washing machines, tanks, specialized vehicles, etc.
– services for degreasing repair stations, ducts, skylights, industrial halls, etc.
-a wide range of cleaning agents and fluids for professional use in all industries
– consulting on the use of industrial chemistry
– collection of used and used liquids from the car wash, confirmed by the Waste Transfer Card