Dexwal

logo-exhibitor

Opis

Firma powstała w 1990 r. w Busku-Zdroju, gdzie w dalszym ciągu znajduje się jej siedziba oraz jeden z zakładów produkcyjnych. Początkowo działalność firmy skupiała się na imporcie i eksporcie części samochodowych oraz podzespołów do maszyn rolniczych. W 1990 roku rozpoczęliśmy produkcję wyrobów z tworzyw sztucznych.
Od tamtej pory stale poszerzamy gamę produkowanych przez nas towarów, zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi oraz stale wzrastającymi wymogami odbiorców. Obecnie posiadamy 4 linie produkcyjne – maszyny rolnicze i komunalne, części motoryzacyjne, płyny eksploatacyjne, a także wyroby dla kotlarstwa i energetyki.
Wszystkie wdrażane przez nas na rynek produkty, są w każdym etapie produkcji testowane pod względem wytrzymałości, jakości, bezpieczeństwa oraz niezawodności.
Pionierskie rozwiązania w zakresie funkcjonalności maszyn i produkowanego asortymentu, zapewniają nam wysoką pozycję wśród innych przedsiębiorstw, potwierdzoną licznymi patentami, certyfikatami i nagrodami.
Obecnie firma posiada przedstawicielstwa w całej Europie, ciesząc się niezmiennie uznaniem zarówno stałych kontrahentów jak i ciągle przybywających nowych klientów.

Wersja Angielska
The company was founded in 1990 in Busko-Zdrój, where its headquarters and one of the production plants are still located. Initially, the company focused on the import and export of auto parts and components for agricultural machinery. In 1990, we started the production of plastic products. Since then, we have been constantly expanding the range of goods we manufacture, in accordance with the latest technological solutions and constantly increasing requirements of the recipients. We currently have 4 production lines – agricultural and communal machines, automotive parts, operating fluids, as well as products for boilers and energy.

All products we implement on the market are tested at every stage of production in terms of strength, quality, safety and reliability.

Pioneering solutions in the field of machine functionality and the range produced, ensure us a high position among other enterprises, confirmed by numerous patents, certificates and awards.

Currently, the company has representative offices throughout Europe, invariably enjoying the recognition of both regular contractors and constantly arriving new customers.